Γιώργος Καρκαμάνης - Βαλτοχώρι Θεσσαλονίκης - gkarkaman(at)gmail.com

Επιστροφή

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Σας ενημερώνω ότι πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη, η ανατύπωση του βιβλίου με τίτλο "Δομημένος Προγραμματισμός", χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή.

Με τιμή
Γιώργος Καρκαμάνης

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ για το μάθημα
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ


Εκδόσεις "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ"
Συγγραφέας: Γιώργος Καρκαμάνης
ISBN:978-960-7991-37-9 Το βιβλίο αυτό είναι ένα βοήθημα για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Δομημένος Προγραμματισμός», που διδάσκεται στον τομέα πληροφορικής της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ, καθώς και στη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ.

 • Αποτελείται από 13 κεφάλαια, ακολουθώντας τη ροή του σχολικού βιβλίου.
 • Το κάθε κεφάλαιο έχει χωριστεί σε υποκεφάλαια με το κάθε ένα από αυτά να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέας ύλης. Το κάθε υποκεφάλαιο περιλαμβάνει:
  • Τη θεωρία του,
  • Χρήσιμες μεθοδολογίες για τις λύσεις των ασκήσεων.
  • Παραδείγματα εφαρμογής των μεθοδολογιών.
  • Λυμένες ασκήσεις.
  • Ερωτήσεις και ασκήσεις προς επίλυση
  • Ειδικά πλαίσια με παρατηρήσεις που υποδεικνύουν σημαντικά θέματα θεωρίας.
 • Εμπεριέχεται όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου δοσμένη με απλό και κατανοητό προς τον μαθητή τρόπο, σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
 • Παρουσιάζονται μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων.
 • Υπάρχουν παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις, ώστε να κατανοούνται καλύτερα από τους μαθητές
 • Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθούν σε ερωτήσεις Σ/Λ, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρεσης λαθών και προβλημάτων.
 • Οι ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επίπεδο δυσκο­λίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύσκολη)
 • Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις, τα οποία βοηθούν τον μαθητή
 • Περιλαμβάνονται θέματα πανελληνίων εξετάσεων μέχρι και το 2011, λυμένα με υποδειγματικό τρόπο.
 • Υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητες κεφαλαίων, καθώς και επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης.
 • Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν απαντήσεις και υποδείξεις για τις  προς επίλυση ασκήσεις.